Sektorovergang

  

Samarbejdsprincipper

  • Inddragelse af borgeren og de pårørende
  • Et fælles ansvar at sikre det gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb for borgeren
  • Den gode udskrivelse starter ved indlæggelsen
  • Videndeling og realistiske oplysninger
  • Relationsdannelse, gensidig tillid og dialog
  • Fælles forberedelsestid
farve-info.png

Start

FlowchartForside