Flowchart

HUSK:

 • Medbring egen medicin + hjælpemidler

 • Overlevering: fx fravalg af genoplivning

 

Kommunen ved tilstedeværelse i hjemmet/ aktuel kontakt med borgeren:

 • Overvejer om borgeren har behov for indlæggelse eller et tilbud i nærområdet (fx kommunal akutfunktion, subakutudredning mv.). Anvend ISBAR-kommunikation, TOBS mv.
 • Såfremt borgeren indlægges via 1-1-2, egen læge eller vagtlæge og kommunen er til stede, når borger sendes på hospitalet:
  • Er opmærksom på overlevering af oplysninger om ingen genoplivning - link til aftale om fravalg af genoplivning og livsforlængende behandling.
  • Er opmærksom på, at borgeren får medbragt egen medicin og hjælpemidler, hvis kommunen er tilstede i hjemmet ved indlæggelse
  • Er opmærksom på samarbejdsaftaler for udvalgte patientgrupper
  • Er opmærksom på MRSA-huskeliste om risikosituationer og risikofaktorer og informerer hospitalets visitation om evt. MRSAproblematik i forbindelse med indlæggelse.
  • Er opmærksom på øvrig smitterisiko / infektionsmedicinske hensyn og overlevering af denne information

 

Praktiserende læge eller vagtlæge:

 

Præhospitalet:

 

Hospitalet

 • Ved akutte forløb kan hospitalet rekvirere medicin og hjælpemidler, evt. ved hjælp af pårørende

 

Særligt forud for planlagte indlæggelsesforløb

Hospitalet:

 • Anmoder evt. ved tidligere MRSA-bærer eller inficerede om podningssvar inden indlæggelse
 • Indhenter i relevant omfang viden om patienten fra egen læge
 • Skal desuden være OBS på øvrig smitterisiko / infektionsmedicinske hensyn

 

Praktiserende læge:

 • Sikrer at borgerens medicinoplysninger er ajourført i FMK inden indlæggelsen.
 • Er opmærksom på MRSA-huskeliste om risikosituationer og risikofaktorer og informerer hospitalets visitation om evt. MRSAproblematik i forbindelse med indlæggelse.
 • Udfører evt. MRSA-kontrolpodning ved tidligere MRSA-bærere eller –inficerede.

linje-new.png