Akut spor

Flowchart
 • Hospitalet giver kommunen besked om, at borger har brug for kommunale ydelser – via korrespondancemeddelelse og/eller telefonisk.
 • Forventes handlinger fra kommunen inden for 24 timer, kontaktes kommunen altid pr. telefon.

 

Løsningsmuligheder

Hvis akutafdelingen ‘registrer indlagt’:

 • Akutafdelingen giver besked til kommunen om, at borger har brug for kommunale ydelser via korrespondancemeddelelse eller evt. plejeforløbsplan
 • Forventes handlinger fra kommunen inden for 24 timer, kontaktes kommunen altid pr. telefon
 • Der sendes en udskrivelsesadvis, når borger sendes hjem fra akutafdeling
 • Hvis patienten har behov for kontakt til visitation, er hospitalet behjælpelig med at finde kontakttelefonnummer til kommunens visitation 

Hvis akutafdelingen ‘registrer akut ambulant’:

 • Akutafdelingen giver besked til kommunen om, at borger har brug for kommunale ydelser via korrespondancemeddelelse
 • Forventes handlinger fra kommunen inden for 24 timer, kontaktes kommunen altid pr. telefon
 • For inspiration se evt. Vestklyngens samarbejdsaftale om korrespondancemeddelelse her
 • Kommunen læser indkomne korrespondancer 1 gang pr. vagt (jf. Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland - se rammeaftalen her)
 • Hvis patienten har behov for kontakt til visitation, er hospitalet behjælpelig med at finde kontakttelefonnummer til kommunens visitation 

linje-new.png