Akut spor

Flowchart
  • Hospitalet ringer til kommunen og aftaler det videre forløb samt orienterer om borgerens aktuelle tilstand
  • Supplement: korrespondancemeddelelse der dokumenterer aftalerne

 

Løsningsmuligheder

Hvis akutafdelingen ‘registrer indlagt’:

  • Akutafdelingen ringer til kommunen og aftaler det videre forløb samt orienterer om borgerens akutelle tilstand
  • Telefonopringningen suppleres med en korrespondancemeddelelse som dokumenterer aftalerne
  • Hvis patienten har behov for kontakt til visitation, er hospitalet behjælpelig med at finde kontakttelefonnummer til kommunens visitation 

Hvis akutafdelingen ‘registrer akut ambulant’:

  • Akutafdelingen ringer til kommunen og aftaler det videre forløb samt orienterer om borgerens aktuelle tilstand
  • Telefonopringningen suppleres med en korrespondancemeddelelse som dokumenterer aftalerne
  • Hvis patienten har behov for kontakt til visitation, er hospitalet behjælpelig med at finde kontakttelefonnummer til kommunens visitation 

linje-new.png