Planlagt spor

Flowchart

Hospital registrer borgeren ‘indlagt’

  • Der afsendes automatisk en indlæggelsesadvis til kommunen ved kommunal kendt borger
  • Ved modtagelse tjekker kommunen, at oplysninger i omsorgssystemet er opdaterede
  • Der sendes en automatisk indlæggelsesadvis til kommunen om, at borgeren er indlagt og på hvilken afdeling (Medcom-standard) 

 

  • Kommunen

    • Tjekker, at oplysninger i omsorgssystemet er opdaterede – jf. princippet i samarbejdsaftalen om Et fælles ansvar for at sikre det gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb for borgeren, samt fælles forberedelsestid (kommunen sikrer, at oplysninger om borgerne er opdaterede, så hospitalet er velinformeret ved indlæggelsen)

linje-new.png