Planlagt spor

Flowchart

Indlæggelsesrapport indeholder informationer om:

  • Kommunale kontaktoplysninger

  • Egen læge

  • Oplysninger om pårørende

  • Hjælpemidler/behandlingsredskaber – tilføjes under det relevante fritekstfelt, hvis det/de ikke optræder i den automatiske indlæggelsesrapport

  • Serviceydelser (sygepleje, personlig pleje, praktisk hjælp, træning mv.)

  • Den kommunale medicinoversigt (under feltet ‘Ansvar’ oplyses det om kommunen har ansvar for medicineringen)

  • Oplysninger om evt. allergier

  • Funktionsevnevurdering – den habituelle fra før indlæggelsen

linje-new.png