Planlagt spor

Flowchart

Kommunen

  • Kommunen afbestiller kommunale serviceydelser
  • Tjekker at oplysninger i omsorgssystemet er opdaterede
  • Hvis ændringer i oplysningerne:
    • Kommunen sender hurtigst muligt manuel indlæggelsesrapport til hospitalet
  • Kommunen er OBS på at sende hurtigst muligt – hospitalet skal lave udrednings- og behandlingsplan inden 24 timer

Jf. princip fælles forberedelsestid:

  • Kommunen sikrer, at oplysninger om borgerne er opdaterede, så hospitalet er velinformeret ved indlæggelsen 
  • Kommunen afsender den manuelle indlæggelsesrapport inden for 24 timer. 
  • OBS: ved pausering eller afmelding af dosisdispensering kræver aktiv handling fra hospitalets side jf. Patientens egen dosisdispenserede medicin, regional retningslinje. Se retningslinje her.

linje-new.png