Planlagt spor

Flowchart

Hospital

 • Inddrager borger/pårørende, kommune og evt. egen læge
 • Hvis info mangler kontakter hospitalet kommunen via korrespondancemeddelelse eller telefonisk ved akut behov for oplysninger

 

Jf. principperne i samarbejdsaftalen om:

 • At den gode udskrivelse starter ved indlæggelsen. At vi har fokus på at dele vores relevante viden med hinanden både forud for en indlæggelse og forud for en udskrivelse. At vi har et fælles ansvar for at sikre det gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb for borgeren 

 

Hospitalet

 • Begynder dialogen og planlægningen af udskrivelsen allerede ved indlæggelsen – til patient og evt. pårørende, kommunen og evt. egen læge

I det tværsektorielle samarbejde skal man være opmærksom på patientens egenomsorgsevne og ressourcer i nærmiljøet i forhold til:

 • Pårørende - hvor meget kan og vil de indgå i forløbet?
 • Medicinændringer, herunder evt. pausering af dosisdispensering 
 • Sygepleje
 • Personlig pleje
 • Praktisk bistand
 • Hjælpemidler
 • Boligforhold
 • Forebyggelse
 • Genoptræning

linje-new.png