Planlagt spor

Flowchart

Hospital

 • Sender evt. opdateret plejeforløbsplan til kommunen

 

Jf. princippet om, at vores samarbejde bygger på gensidig tillid og dialog

Hospitalet

 • sender en ny plejeforløbsplan, hvis der under indlæggelsen sker ændringer i patientens tilstand og hermed ændring i tidspunkt for færdigbehandling/udskrivelse, eller hvis der sker ændringer i forventninger om borgerens plejebehov ved udskrivelse.
 • Ved ændringer i indhold ift. tidligere afsendte plejeforløbsplan, skal det tydeligt angives i et nyt afsnit med ”Dato” og ”NYT” ved de ændrede oplysninger.
 • Udskrivelse i weekender og på helligdage kan ske efter individuel aftale med kommunen i god dialog mellem parterne. Aftalen sker telefonisk og sendes som en del af korrespondancemeddelelse.
 • Indlæggelse fredag eftermiddag med udskrivelse inden mandag middag skal aftales efter lokale procedurer i klyngerne. 
 • Hvis der kræves sammedagshandling, skal kommunen varsles telefonisk evt. kombineret med plejeforløbsplanen, medmindre plejeforløbsplanen er afsendt tidligere i forløbet og senest kl. 12 på udskrivelsesdagen.
 • Kommunale ydelser, der kræver oplæring, skal aftales ml. hospital og kommune og dette skal ske før udskrivelsen og i en respektfuld dialog under hensyntagen til den fælles forberedelsestid (jf. principperne).

Kommunen har mulighed for at stille spørgsmål i forlængelse af modtagelse af en plejeforløbsplan.

Hospitalets plejepersonale forpligter sig til at læse indkomne korrespondancebreve mellem kl. 8-15 alle dage på sengeafsnit og mellem kl. 8-15 på hverdage i klinikker (NB. Meddelelsen skal være afsendt inden kl. 14.30, hvis den skal læses inden kl. 15). 

 • Kommunen sender korrespondancebrevet til det lokationsnummer, som er afsender af plejeforløbsplanen. Korrespondancemeddelelsens emne skal være: ”Vedr. plejeforløbsplan”. Kommunen skriver deres telefonnummer i korrespondancemeddelelsen.
 • For visse patienter vil der fortsat være behov for udvidet koordinering fx i form af telefonisk kontakt og/eller udskrivelseskonference (evt. via video) samt aftaler om oplæring og hjælpemidler. Hospitalet er ansvarlig for at igangsætte en udvidet koordinering.
 • Den udvidet koordinering gennemføres inden udskrivelse. Forespørgsel om udvidet koordinering ændrer/udskyder ikke en evt. færdigbehandlingsdato, da færdigbehandlingsdatoen er en lægefaglig vurdering/beslutning på baggrund af en tværfaglig vurdering.
 • Hospitalet udarbejder genoptræningsplan, hvis der er et lægeligt begrundet behov herfor - se værktøjskassen om genoptræning og rehabilitering her. Denne sendes senest samme dag, som borger udskrives.
 • Ved behov for hjælpemidler og behandlingsredskaber - se værktøjskassen her 
 • Ved udskrivelse af patienter m. MRSA/formodet MRSA – se under ”særlige ydelser ved udskrivelse”.
 • Hospitalet skal desuden være OBS på:
  • øvrig smitterisiko / infektionsmedicinske hensyn
  • beslutning om fravalg af livsforlængende behandling og genoplivning og videregive denne information til kommunen - se regional retningslinje her
 • Ved behov for opfølgende hjemmebesøg:  se "Aftale om opfølgende hjemmebesøg” her

Særligt ift. ICF- statusrapport:

Regionshospitalet Hammel NeuroCenter, Regionshospitalet Skive og Regionshospitalet Holstebro sender tværfaglig ICF-statusrapport til patientens kommune ved udskrivelse af patienter med hovedtraume, tilgrænsende lidelser og apopleksi fra link til ICF-statusrapport.

 

Hospitalet

Ved udskrivelse gives information til patienten og evt. pårørende, som kan omfatte:

 • Diagnostik, pleje, behandlingsforløbet
 • Efterbehandling, kontrol og evt. behov for genoptræning
 • Medicin (vigtigt at denne også er skriftlig):
  • OBS: evt. ændring i dosisdispensering
  • Hvad medgives
  • Hvad skal afhentes
  • Hvad udbringes fra apoteket
 • Alle aftaler med kommunen
 • Sundhedsbevarende og sygdomsforebyggende tiltag

linje-new.png