Planlagt spor

Flowchart

Udskrivningsrapport

 • Anvendes ved alle indlagte patienter, som har/skal have kommunale ydelser, som også fremgår af plejeforløbsplanen.
 • Kan med fordel indeholde oplysninger om forslag til løsninger/handlemuligheder til, når/hvis borgeren får lignende symptomer igen for at forsøge at undgå genindlæggelser. Evt. også om hjemmets indretning, transport til hjemmet og om der er pårørende til at låse op i hjemmet til aflevering af hjælpemidler.
 • Udskrivningsrapporten anvendes ikke ved indlæggelser, som har karakter af at være ambulant kontakt, og hvor borgeren ikke får kommunale ydelser efter sundhedsloven/serviceloven.

Hospitalet

Kommunen

 • Ved spørgsmål til udskrivningsrapporten tager kommunen telefonisk kontakt til hospitalet.

Særlige ydelser ved udskrivelse

COVID-19 - se aftaler vedr. COVID-19.

Patienter med MRSA 

 • Kommunen kan varetage kontrolpodningen:
  • Hos de patienter, hvor kommunen har varetaget MRSA-behandlingen
  • Hvor patienten ikke kan transporteres til læge, enten selv eller ved hjælp af andre
 • De kommunale hygiejnenøglepersoner kan få vederlagsfri telefonisk rådgivning hos hygiejnesygeplejerskerne i regionen. Se telefonoversigt her

 

Lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivelse

 

Behandlingsredskaber og hjælpemidler efter udskrivelse

 • Se Afklaringskatalog på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber her.

 

Aftaler for udvalgte patientgrupper

 • Se delaftalerne om udvalgte patientgrupper her

linje-new.png