Akut spor

Flowchart

Hospitalet:

  • Sender opdateret epikrise til egen læge jf. regionale retningslinje ved udskrivelse/når patienten sendes hjem - se regional retningslinje om epikriser her

Egen læge:

  • Er opmærksom på at handle på epikriser jf. regional retningsline
  • Er opmærksom på evt. opgaver i forløbsprogrammer: se alle aftaler her 
  • Specialistrådgivning via hospitaler: se samarbejdsaftale om Sundhedsvisitationer i alle klynger her

linje-new.png