Planlagt spor

Flowchart

Hospitalet

Egen læge

  • Er opmærksom på at handle på epikriser jf. regional retningslinje. Se retningslinjen her.
  • Er opmærksom på evt. opgaver i forløbsprogrammer: se alle aftaler her
  • Specialistrådgivning via hospitaler: Se samarbejdsaftale om sundhedsvisitation i alle klynger her.

linje-new.png