Sekretariatet for samarbejdsaftalen om den gode indlæggelse og udskrivelse:

 • Regional kontaktperson - Mia Jensen, miluje@rm.dk 
 • Kommunal kontaktperson - Vibeke Andersen, viand@viborg.dk 

Kontaktpersoner i de enkelte klynger: 

Midtklyngen: 

 • Regional kontaktperson - Betty Mikkelsen, betty.mikkelsen@midt.rm.dk 
 • Kommunal kontaktperson - Tina Johnsen, tjoh@viborg.dk

Vestklyngen: 

 • Regional kontaktperson - Gunna Andersen, gunna.estrid.andersen@vest.rm.dk 
 • Kommunal kontaktperson - Birgitte Nystrup Andersen, vieba@herning.dk

Randersklyngen: 

 • Regional kontaktperson - Charlotte Larsen, charlars@rm.dk
 • , Kommunal kontaktperson - Wenche Hallstrøm, wemnh@syddjurs.dk

Aarhusklyngen: 

 • Regional kontaktperson - Kirsten Rahbek, kirsrahb@rm.dk
 • Kommunal kontaktperson - Hanne Linnemann, hlin@aarhus.dk

Horsensklyngen: 

 • Regional kontaktperson - Sarah Gade Olesen, saraoles@rm.dk
 • Kommunal kontaktperson - Lone Bockhoff, lone.bockhoff@hedensted.dk